Kalitemiz

  • METROPOL OSGB, bütün hizmetlerini 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununu, mevcut yasal ve düzenleyici şartlarla beraber her defasında müşteri şartlarını da sağlayarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini yakalamak asli görevimizdir.
  • Kalite yönetim sistemimiz ve kalite hedeflerimize yön gösteren kalite politikamız, stratejik yönümüzü destekler ve önemli organizasyonel değişiklikler sonrasında ve periyodik zamanlarda güncellenerek çalışanlarca anlaşılması sağlanır, ayrıca ilgili taraflara ve kamuya iletilir.
  • Proses yaklaşımını benimsemiş kurumsal yapımız, dış sağlayıcılarla karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurar, kontrol yapımız gerçek verilerle analizler yaparak, etkin bir iletişim kurarak, çalışanların sistem çalışmalarına katılımlarını artırarak, riskleri önceden belirleyerek, önleyici bir yaklaşımla süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.