Mobil Sağlık

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının yapılması işe başlama tarihinden itibaren ve periyodik aralıklarla tekrarlanması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır.

 • Sağlık taramalarını zamanında yapılması, ortaya çıkabilecek sorunları önceden görüp erken önlem alınabilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Fakat bu taramaların hastane ortamında yapılması işveren açısından hem mali açıdan büyük külfetler oluşturacak hem de zaman kaybı olacağından iş gücü verimi düşecektir. Bu durumda Mobil Sağlık Aracı ile yani Gezici İSG Hizmetler ile iş yerine gelen hekimler ve yardımcı sağlık personeller ile gerekli sağlık taramalarının yapılması işveren için büyük kazanç olacaktır. Metropol OSGB konusunda uzman hekim, sağlık personelleri ve son teknoloji Mobil Sağlık Aracı ve ekipmanları ile Gezici İSG Hizmeti vermektedir. Yapılan taramalar ilgili laboratuvarlarda değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza sunulmaktadır.
  Mobil Sağlık Hizmeti İle Yapılan Tetkikler
  Akciğer Grafisi
  Aşı Uygulamaları ( Tetonoz Aşısı, Hepatit Aşısı, Grip Aşısı)
  İşitme Testi (Odiometri)
  Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)
  Portör Taramaları
  Göz Taraması
  Laboratuvar Tetkikleri