Tahliye Tatbikatı

Ford Otokoç Ataşehir Tahliye Tatbikatı

Bölüm amirleri ve ADP personeli ile Ön bilgilendirme eğitimi yapıldı. Bina Katlarında yapılan gözlem sonuçları paylaşıldı. Değerlendirme yapıldı. Acil durum ve kriz esnasında yapılması gerekenler, Tahliye ve tatbikat hakkında ön eğitim ve senaryo hakkında bilgi verildi, Acil durum yöneticisi ve ekiplerinin davranış şekilleri, yapması ve yapılmaması gerekenler bildirildi. Acil durumda Yaralılara yapılan müdahale ve tahliye hakkında bölüm sorumlularına düşen görevler ve davranışlarından bahsedildi. Tahliye tatbikatının nasıl yapılacağı her kat görevlisine anlatıldı. 14:40 itibari ile acil durum zilinin çalması ile tatbikatın başlayacağı ve ilk yardımcı yangın ve kurtarma görevlilerinin yapması gerekenler bildirildi.

Uygulamalı Yangın Eğitimi Konusu

– Yangın ve Yanma Kimyası – Tehlikeli Maddeler – Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası – Yangın Riskleri ve Önlemler – Yangın ve insan Sağlığı – Yangın Söndürme Kaynakları – Yangın Söndürme Güvenliği – Temel tahliye Eğitimi – Ekip Liderleri ve Görevleri – Bina Analizi ve Tehlikeler – Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)